Педагогічні сходинки

Любешівська селищна рада

Центр професійного творчого розвитку педагогічних працівників

Заклад загальної середньої освіти «Бірківський ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання у курсі біології як засіб формування ключових компетентностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Тарасюк Любові Іванівни

вчителі біології,

Тарасюк Роман Михайлович

                                                                                          вчитель біології і географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.                                 

 

 

   Методична розробка містить збірник рекомендацій, які висвітлюють основні питання формування ключових компетентностей учнів засобами  технології  використання творчих завдань у курсі біології і приклади різних методів розв’язування творчих завдань.

Матеріали можуть бути використані вчителем  при підготовці до уроків, олімпіад, конкурсів, позакласних заходів від молодшої шкільної ланки до старшокласників, а також спонукають до творчості вчителя.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори – упорядники  Тарасюк Любов Іванівна,

                                          Тарасюк Роман Михайлович,

                                    вчителі біології

                                    ЗЗСО «Бірківський ліцей»                                                           


 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради ЗЗСО «Бірківський ліцей»,  протокол №

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………………………4

І. Використання творчих завдань в шкільній біології

1.     Що таке біологічна задача?…………………………...……………………6

2.     Забезпечення процесу формування компетентностей учнів у курсі біології за допомогою  творчих завдань

2.1. Компетентність. Основні групи компетентностей.…….…………..….9

         2.2. Класифікація біологічних задач ……………………………………….24

         2.3. Методика використання біологічних задач  ………………………….17

ІІ.  Методика використання творчих завдань у різних формах роботи

1.     Використання творчих завдань (ВТЗ)…………………………………..23

2.     Проблемний метод у розв’язанні творчих завдань за допомогою ВТЗ... 27

3.     Способи активізації пізнавального інтересу на етапі вивчення нового матеріалу за допомогою ВТЗ……………………………………………37

4.     Використання творчих завдань у позакласній роботі …………………..42

Додатки ……………………………………………………………….…………...47

Висновки……………………………………………………….………………….70

Використана література…………………………………………..………………71

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта, яка не вчить жити успішно в

сучасному світі. Немає ніякої цінності.

 Кожен із нас приходить у життя з

Природженою здатністю жити щасливо

й успішно. А ми повинні збагатити цю

здатність знаннями й навичками, які

допомогли б нам реалізувати її найбільш

 ефективно.

Р. Кіосакі

                                                         ВСТУП

        Розвиток творчої особистості є вимогою сучасного суспільства, в якому необхідно вміти робити вибір і приймати рішення у нестандартних ситуаціях, змінювати, при необхідності, професію і використовувати сучасні можливості для власного творчого розвитку на протязі життя. Різке збільшення інформації, вільний доступ до її джерел і легкість її отримання зсунули акценти сучасної освіти з накопичення знань на вміння ці знання застосовувати і володіти ними. На перший план виходять вимоги формування компетенцій і підготовки випускників до реального життя.

           Сучасна особистість повинна:

Ø Вміти творчо мислити;

Ø Бути здатною жити в безперервно мінливому світі;

Ø Почуватися комфортно під час соціальних змін;

Ø Впевнено долати непередбачувані ситуації;

Ø Вивчати проблеми та інноваційні способи їх розв’язання.

На формування творчого потенціалу впливають три фактори:

Ø  Спадкові задатки (фізичні дані, темперамент, гострота мислення);

Ø  Соціальне середовище (зовнішні умови впливу);

Ø  Особистісна активність (життєва позиція особистості).

           Саме останній фактор визначає особистість як унікальну цілісну систему, яка володіє потенціалом саморозвитку і самореалізації. Тож завдання вчителя – вчасно побачити здібності в дитині, озброїти її знаннями, створити умови для виявлення і розквіту її обдарованості.
Висновок

Дослідження і практика викладання в школі показали необхідність вивчення і впровадження системи методів і методичних прийомів, які не тільки  сприяють оволодінню учнями біологічними знаннями, а й збуджують, підтримують і зміцнюють інтерес школярів до біології як до  навчального предмета.

Слід постаратися зробити урок життєво необхідним середовищем для дитини, урок – дослідження, що  збуджує розумову діяльність, приносить щастя і задоволення від навчання.

Все це можливе тільки за умови активного включення школяра в діяльність для опанування знаннями і правильного управління цією діяльністю вчителем з урахуванням різних рівнів пізнавальної самостійності учнів.

Досвід свідчить, щ від того, наскільки учні зацікавлені предметом, залежить їхня активність на уроці,  а від неї, у свою чергу, - ефективність самого уроку. Як наслідок – формується вміння використовувати на практиці отримані знання. Що є  складовою компетентності особистості.

К. Д. Ушинський постійно наголошував, що зацікавити учня навчанням – набагато більш гідне завдання, ніж поневолити його. А це можливо лише в разі застосуванням вчителем активних форм і методів організації пізнавальної діяльності учнів, бо саме вони сприяють інтелектуальному розвитку, залучають школярів до творчого процесу пізнання, дослідження проблеми, формуванню власної думки, прийняття рішень, самореалізації.

Саме таку функцію виконує технологія використання  творчих завдань у курсі шкільної біології.

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

1.            Горностай  П. Кроки до компетентності та інтеграції /П.Горностай. – К: Контекст,2000.

2.            Запісочна Л. Засоби творчості розвитку дитини.//біологія. Шкільний світ. – 2012. - №5

3.            Євдокимов В. И., Олейник Т.А., Горькова С.А., Микитюк М.В. практикум по развитию  критического мышления. – Х.: Торнадо, 2002. – 144 с.

4.            Єрмаков І .Г. Педагогіка життєтворчості:: орієнтири для ХХІ століття. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство/ І.Г. Єрмаков. -  К : Контекст, 2000. – С. 18  - 19.

5.            Корсакова О., Трубачова С. Дидактичні підходи до оновлення змісту освіти // Відкритий урок. – 2006. - №5-6.

6.            Князева О.В. Біологічні задачі. – Хімія. Біологія. -1999. №20(32)

7.            Петрушка Ю.М. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу // комп’ютер у школі та сім`ї. – 2002. - №1.

8.            Пєхота О.М. освітні технології. – К.: А.С.К., 2004.

9.            Порохня Л. Метод проектів  у навчальному процесі //  Директор школи. - № 42.

10.       Родигіна І.В. Компетентісноорієнтований підхід до навчання. – Х.: ВГ «Основа», 2005.

11.       Таліга О.В. Метод проектів на уроках біології. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010.- 160с.
Відділ освіти  Любешівської РДА
Районний методичний кабінет
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. БіркиФормування ключових компетентностей учнів у курсі біології засобами проектних технологій
                                                                                   
Тарасюк Любові Іванівни,
    вчителя біології                                2016 р.                                 


   Методична розробка містить збірник рекомендацій, які висвітлюють основні питання формування ключових компетентностей учнів засобами проектних технологій  у курсі біології, та розробки проектів.
Матеріали можуть бути використані вчителем  при розробці проектів  від молодшої ланки школярів до старшокласників, як на уроці так і в позакласній роботі, а також спонукають до творчості вчителя.
                                      
Автор - упорядник  Тарасюк Любов Іванівна,
                                    вчитель біології
                                    загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бірки                                                           

Рецензенти:  Олішкевич Людмила Вікторівна, методист РМК;
                        Савчук Людмила Артемівна, вчитель біології , «старший
                        вчитель»  Любешівського НВК.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст.
 с. Бірки,  протокол №03 від  25.02  2016 р.


Зміст

Вступ……………………………………………………………………4
І. Забезпечення процесу формування компетентностей учнів у курсі біології  за допомого методу проектів
1.     Компетентність. Групи ключових компетентностей………………5
2.     Метод проектів – найбільш ефективна технологія формування компетентностей учнів………………………………….…….………..11
3.     Вертикаль розвитку учнівського проектування………………………15
4.     Пам’ятки для вчителя і учня, навчально-методичний пакет проекту..24
ІІ.  Розробки  проектів
1.     Проект « Як допомогти зимуючим птахам?»………………………….….37
2.     Дослідницький проект    « Куди подітися білому лелеці?»……………...55
3.     Інформаційний проект «Як харчуються в селі Бірки?»………….……….69
4.     Презентація проекту  « Все знадобиться, що в землі коріниться» (екологічна стежка)……………………………………………….…..…….71
5.     Презентація дослідницького проекту « Латаття сніжно-біле  - рідкісна рослина Українського Полісся»……………………………………………83
6.     Захист проекту на уроці. Конспект уроку « Структура і види біоценозів. Лісові біоценози»……………………………………..….…102
Висновки………………………………………………………….108
Використана література……………………………………109
  


                                                         ВСТУП
Особливості сьогодення України - євроінтеграція, перехід до ринкової економіки, демократичного суспільства – вимагають від сучасної школи значних змін. Щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоїти свої життєві  й соціальні ролі, сучасний випускник має володіти такими якостями й уміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінних життєвих ситуацій, використовувати свої знання для розв’язання  життєвих проблем, бути комунікабельним, уміти здобути потрібну інформацію, аналізувати її, приймати виважені рішення, бережно ставитися до власного здоров я, бути відповідальним за своє майбутнє і досягнення життєвого успіху.
         Отже, перед школою  постає проблема виховання свідомої людини, з достатньо сформованими компетентностями, які дають їй змогу успішно виконувати будь-які життєві  та соціальні ролі, бути творцем свого  життя, активно інтегруватися  в українське та європейське  суспільство. Тому нагальною проблемою сучасної школи  має бути  формування  в учнів  життєвих та ключових компетентностестей. Саме компетентнісний підхід має подолати прірву між  освітою  й вимогами сучасного життя. Найбільш ефективними методами, які сприяють формуванню ключових компетентностей, є сучасні педагогічні технології, особливе місце серед яких посідає  метод проектів.  Ця проблема на сьогодні є важливою й актуальною. Сприятливим  середовищем для цього є навчально-виховний процес, зокрема  курс біології. Результатом навчання є формування висококомпетентнісної особистості, яка володіє всіма життєвими компетентностями, має тісні зв’язки із суспільством, засвоїла його цінності. Cаме вона зможе успішно самореалізуватися у соціумі як свідомий громадянин, відповідальний сім’янин, високий професіонал, здатний успішно функціонувати у сучасному інтегрованому суспільстві.Немає коментарів:

Дописати коментар